Film izle

Porno izle

Politika

Bahçeli, Yunanistan ile gerginlik sürerken yeni bir tartışma konusu açtı: 12 Ada’nın statüsü tekrar değerlendirilmeli

MHP Genel Lideri Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklama ile Oniki Ada hakkında değerlendirmelerde bulundu. Oniki Ada sıkıntısının Türk milletinin kanayan yarası olduğunu söyleyen Bahçeli, “Bu adalar haksız, hayasız ve hukuksuz halde elimizden alınmıştır. Oniki Ada’nın statüsü tekrar değerlendirilmelidir. Yunanistan ile aramızdaki Ege sorunu Aslını söylemek gerekirse Oniki Ada meselesinin yeni bir boyut kazanmasından öbür bir şey değildir. Türkiye’nin egemenlik hakları ve ulusal güvenliği adalar üstünden tehdit edilmektedir” sözlerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN ONİKİ ADA ÜZERİNDE HAKKI VARDIR”

1923 Lozan ve 1947 Paris Antlaşmalarına nazaran askerden arındırılması gereken 23 adanın 16’sının süratle silahlandırıldığını ve cephaneliğe dönüştürüldüğünü anımsatan Bahçeli, “Bu hatalıtır, gaflettir, bazı zaman hıyanettir. Bilhassa silah ve asker yığılması Oniki Ada’yı daha da tartışmalı hale getirmiş, milletlerarası antlaşmaların yasallığı ihlal ve bazı zaman imha edilmiştir. Yunanistan ve gerisindeki zalim efendileri etrafımızı kuşatmak isterken Oniki Ada’nın tüzel statüsünü temelden dinamitlemişler, bu adaların mülkiyet boşluğunu belgelemişlerdir. Türkiye’nin Oniki Ada üstünde hakkı vardır, kelamı vardır, anıları vardır, çıkmayacak izleri vardır. 1912 senesinden şimdiye kadar geçen süreyi ve yaşananları dikkate aldığımızda Oniki Ada üstündeki haklarımızı inkar ve ihmal etmek ulusal ruha büsbütün aykırıdır” transferinde bulundu.

KARARLILIK YÜRÜYÜŞÜ YAPILACAK

Bir matem ayı olan Muharrem ayının 10’uncu gününde Kerbela’da şehit düşen Hz. Hüseyin’e ve Ehl-i Beyt’in sayın büyüklerine Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz eden Bahçeli, “Haksızlığa direnmek, zulme direnç göstermek Hüseyni bir ahlaktır. Türk milleti bu ahlakla donanmıştır. Yezid’in uzantılarına Hz. Hüseyin’in duruşu ve şuuru yetecektir. Yüreklerimizde tuttuğumuz Zülfikar ile zalimlere karşı uğraşımızı kahramanca sürdüreceğiz. Yezid üzere yaşamaktansa, Firavun üzere olmaktansa gerekirse Hz. Hüseyin üzere can ve kan vereceğiz” sözlerini kaydetti.

ON İKİ ADANIN TARİHİ

On İki Ada ismini, Osmanlı Devleti’nın gayrimüslim bölgelerde uyguladığı idare halinden almıştır.

12’li denen bu sisteme nazaran her on hane birer temsilci çıkarır, bu temsilciler de ortalarından bölgeyi yönetecek “12 kişilik bir yaşlı heyeti” seçerdi. Türkçe “On İki Ada” ismi birinci evvel Yunancaya daha sonra birebir çevirilerek başka batı lisanlarına girmiştir.

“On İki Ada” denilen adalar kümesinde, adının çağrıştırdığı üzere yalnızca 12 adet ada yoktur.

12 ada olarak isimlendirilen bu ada kümesinin yalnızca büyük olanlarını sayarsanız 14 ada, büyüklü ufaklü hepsini sayarsanız 20’den çok ada ve adacık vardır. Bunlara “Güney Sporat adaları”, “Güney Sporatlar” denilmektedir.

Ayrıyeten her adanın kendi ismi vardır. Buradaki 12 sayısı adaların sayısını tabir etmek için değil; “12 üyeli meclisle yönetilen adalar” manasındadır.

Osmanlılarda ise, evvelce “Ege Adaları” denilmiş, sonra ise Cezayir-i Bahr-i Sefid (Akdeniz Adaları)” ve “Cezair-i isna aşer” denilmiştir. Daha sonra idare vilayeti olan Akdeniz Adaları, Sisam ve Sakız Adası üzere On İki Ada’nın haricinde kalan adaları da içine almaktaydı.

Antik Çağ’da Yunan dünyasının bir modülü olan adalardan bilhassa Rodos ve İstanköy (Kos) esaslı tarihleriyle öne çıkarlar. Helenistik devirde ve Roma periyodunda siyasal ya da coğrafik bir ünite oluşturmayan adalar, Bizans idaresi altında Kyklad Adaları’nı da içine alan Dhodhekanisos Theması olarak düzenlendi. Bunu izleyen Osmanlı idaresi sırasında, Rodos ve İstanköy haricindeki adalara muhakkak bunun yanısıralıklar tanındı.

Rodos ve On İki Adalar Osmanlı yargıçiyetine Hospitalier Şövalyeleri mağlup edildikten sonra, 1522’de Rodos’un Fethi ile geçmiştir. Bilhassa Rodos’a Türk aileler yerleştirilmiştir. Başlangıçta idare açısından Midilli sLakinbeyliği içinde yer alan adalar daha sonra Kaptanpaşa Eyaleti’ne, 1867’de de Cezayir-i Bahr-i Sefid Eyaletine bağlandı.

Bu düzenleme, İtalyan kuvvetlerinin Trablusgarp Savaşı sırasında adaların büyük kısmını ele geçirmesine (Mayıs 1912) kadar sürdü. Birebir periyotta İkaria Yunan kuvvetlerinin eline geçerken, Meis Osmanlıların elinde kaldı.

1912 senesinde imzalanan Ouchy (Uşi) Antlaşmasına nazaran İtalya On İki Ada’yı Osmanlı İmparatorluğu’na verecekti. Lakin adaların, Yunanlar tarafından işgal edilebileceği niyetiyle Balkan Savaşı’nın sonuna kadar İtalyanlarda kalmasına karar verildi. Lakin İtalya bu adaları Osmanlı İmparatorluğu’na vermekten vazgeçerek kendi topraklarına kattı. I. Dünya Savaşı Daha sonra Osmanlı’ya dayatılan Sevr Planı ile On İki Ada ve Meis’in İtalya’ya bırakılması amaçlanmıştı.

II. Dünya Savaşı’nda İtalya’nın 1943’te teslim olmasından sonra İngilizlerin adaları alma teşebbüsleri başarısızlığa uğradı. Kontrolü ele geçirmiş olan Alman birlikleri Mayıs 1945’te adalardan çıkarılabildi. Adaların idaresi ise Lakin 1947’de Paris Antlaşmasıyla resmen Yunanistan’a geçti.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu