Film izle

Porno izle

Ekonomi

Yargıtay’dan emsal karar: İş yerinden müsaade almadan evlenip düğün müsaadesi yapan tazminatsız kovulur

Çalıştığı iş yerinden 5 günlük resmi evlilik müsaadesini almadan evlenen, akabinde 5 gün sonra evlilik cüzdanı ile işe gelen genç damat, devamsızlık yaptığı gerekçesiyle tazminatsız işten çıkarıldı. İş Duruşması’nın ‘mağdur’ dediği genç çalışana makûs haber Yargıtay‘dan geldi. Yüksek duruşma, damadın evvel müsaade alıp sonra evlenmesi gerektiğine hükmetti.

DURUŞMA DAVAYI KABUL ETTİ

Sevdiği genç kızla evlenen genç, düğün sonrası gittiği iş yerinde yaşamının şokunu yaşadı. İş akdinin feshedildiğini öğrendiğini, feshin haksız olduğunu sav eden genç emekçi, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının tahsiline karar verilmesi talebiyle İş Duruşması’nda dava açtı. Duruşmada savunma yapan davalı işveren; davacının müsaade almadan ve haber vermeden peş peşe 5 iş günü işe gelmediğini, evlilik yapan bir personele müsaade verilip peşinden devamsızlık tutanağı tutulmasının mutlaka mümkün olmadığını öne sürdü. Öğrendikleri kadarıyla davacının nişanlısından öteki bir kişile kaçması sebebiyle işe devamsızlık yaptığını, bu nedenle feshin haklı nedene dayandığını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etti. Duruşma, evlilik müsaadesi sebebiyle işe gelmediği gerekçesiyle davanın kabulüne hükmetti. Kararı davalı patron temyiz etti.

YARGITAY IŞVERENI HAKLI BULDU

Dava evrakını yine inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. hususunun (II) numaralı bendinin (g) alt bendinde, personelin patrondan müsaade almaksızın yahut haklı bir sebebe dayanmaksızın gerisi arkasına iki iş günü yahut bir ay içinde iki kere rastgele bir tatil gününden sonraki iş günü yahuthut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi halinde, patronun haklı fesih olanağının yer aldığı karara bağlandığına dikkat çekti. Kararda şöyle denildi:

“Davacı taraf belirtilen günler evlilik sebebiyle patronun bilgisi içerisinde iş yerine gelmediğini, bir nevi müsaade kullandığını savunmaktadır. Lakin davalı şahitleri, davacının evleneceğini bildiklerini Lakin davacının müsaadeli olmayıp haber vermeden iş yerine gelmediğini, davacının devamsızlık yaptığı mühlet içinde kendisine ulaşamadıklarını, farklı şahıslardan davacının nişanlısını bırakıp diğer biri ile kaçtığını öğrendiklerini, iş akdi feshedildikten sonra davacının iş yerine gelerek evlilik cüzdanını gösterip gelmediği müddetlerde müsaadeli sayılmayı talep ettiğini beyan etmişlerdir. Davacıya evlilik sebebiyle müsaade verilip peşinden devamsızlık sebebiyle işten çıkarıldığını duyduklarını beyan eden davacı şahitleri ise davacının iş akdi sonlandığınde iş yerinde bulunmadıkları kendi tabirleri ile sabit olup bu şahitler davacıdan duyduklarını aktarmaktadır. Bu sebeplerle fesih tarihinde iş yerinde yer alan, her biri davacının silsile ile amiri pozisyonundaki davalı şahitlerinin beyanlarına üstünlük tanınıp iş akdinin işverence devamsızlık nedeni ile haklı olarak feshedildiği kabul edilerek kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin reddi gerekirken kabulü bozmayı gerektirmiştir. Temyiz olunan kararın bozulmasına oy birliği ile karar verildi.”

Kaynak: İHA

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu